Prihlás sa na odber noviniek a získaj zľavu 10% Prihlás sa >>

PODMIENKY AKCIE „Extra -10% k výpredaju

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Extra -10% k výpredaju“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „-Extra -10% k výpredaju“
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 04.2021 do 18.04.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 10%
 2. Akcia sa vzťahuje na sortiment označený logom „EXTRA 10%“
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 10% sa priznáva automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Extra -10% k MMS“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Extra -10% k MMS“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „-Extra -10% k MMS“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 04.2021 do 18.04.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi produkty značky Coccodrillo v minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 10%
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené produkty značky COCCODRILLO.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 10% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa vzťahuje na výpredaj.
 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Štýlový víkend -20% na novinky“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Štýlový víkend -20% na novinky“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Štýlový víkend -20% na novinky“
 3. Akcia je realizovaná na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania je ohraničená a a trvá od 03.2021 do 28.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené „20% NA NOVINKY“.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu 20% na produkty definované v bode 1.
 3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.
 4. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie automaticky priznáva servis Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „-20% na nákupy za min.20€“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „-20% na nákupy za min. 20€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „-20% na nákupy za min. 20€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 03.2021 do 22.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi produkty značky Coccodrillo v minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 20%
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky produkty značky COCCODRILLO.
 3. Produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa vzťahuje na výpredaj.
 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Posledné dni -15% na nákupy za min.20€“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Posledné dni --15% na nákupy za min. 20€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Posledné dni - -15% na nákupy za min. 20€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 03.2021 do 22.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi produkty značky Coccodrillo v minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 15%
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov sezón W20 a WC1. Produkty je možné kombinovať.
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa vzťahuje na výpredaj.
 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Oslavujeme teraz - 10% pri nákupe za min. 20€

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Oslavujeme teraz - 10% pri nákupe za min. 20€“  je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Oslavujeme teraz - 10% pri nákupe za min. 20€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO. a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 03. do 10.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý v čase trvania akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v hodnote minimálne 20 €, má možnosť získať zľavu vo výške 10%.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO z webstránky sk.coccodrillo.eu. Produkty je možné ľubovoľne kombinovať.
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 10% sa odpočíta automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník  spoločnosti Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Posledné dni -15% na nákupy za min.20€“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Posledné dni - -15% na nákupy za min. 20€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Posledné dni - -15% na nákupy za min. 20€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 02.2021 do 04.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi produkty značky Coccodrillov minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 15%
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov sezón W20 a WC1. Produkty je možné kombinovať.
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa vzťahuje na výpredaj.
 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „2+1 za 0,25€

Základné ustanovenia

 1. Akcia „2+1 ZA 0,25€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „2+1 za 0,25€“
 3. Akcia platí na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 02.2021 do 25.02.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi 3 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať tretí, najlacnejší, za 0,25€.
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty značky COCCODRILLO z podstránky https://sk.coccodrillo.eu/sale.html
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na e-shope.
 5. Zľava je automaticky uplatnená v košíku v momente potvrdenia objednávky.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajca vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľava je automaticky priznaná po splnení podmienok.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.