Akcia  „Prechodné bundy -15%”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Prechodné bundy -15%” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na deň 24.09.-05.10.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené produkty označené logom „EXTRA15%”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA15” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Deň predškoláka – licencované produkty -20%”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „ Deň predškoláka – licencované produkty -20%”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od   15.09.2022  do   22.09.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na produkty z kolekcie LIB a LIG, označené logom „EXTRA20”

2. Akcia umožňuje zákaznikovi získať zľavu vo výške 20% na produkty ozančené logom EXTRA20.

3. Zľava sa odpočíta automaticky košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Bundy. Návrhy na jesenné štylizácie.”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Bundy. Návrhy na jesenné štylizácie”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od   15.09.2022 od 20.00 hod  do   16.09.2022 do 23:59.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty označené logom „LIVE20”

2. Akcia umožňuje zákaznikovi získať zľavu vo výške 20% na produkty ozančené logom LIVE20.

3. Zľava sa odpočíta po vpísaní a potvrdení kódu v košíku v provm kroku potvrdenia obejnávky.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „LIVE20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ Akcia týždňa -30% na vybrané modely”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Akcia týždňa -30% na vybrané modely”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 06.09.2022 až 15.09.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty označené logom „PROMO-30%”
2. Akcia umožňuje zákaznikovi získať ďalšiu zľavu vo výške 30%.
3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.
4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „PROMO-30%” sú z akcie vylúčené.
5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

Akcia  „Víkend zliav -20% na všetky novinky s kódom WEEKEND22”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Víkend zliav -20% na všetky novinky s kódom WEEKEND22” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  01.09.2022  až  05.09.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené produkty označené logom „EXTRA 20%”

2. Pri nákupe minimálne troch takto ozančených produktov akcia umožňuje zákaznikovi získať ďalšiu zľavu vo výške 20%.

3. Zľava sa odpočíta v košíku po vpísaní a potvrdení kódu WEEKEND22.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Denim -30% Návrat do školy v džínsovom štýle”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Denim -30% Návrat do školy v džínsovom štýle”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  16.08.2022  až  31.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty označené logom „Denim -30%”

2. Pri nákupe produktov označených logom „denim-30”akcia umožňuje zákaznikovi získať zľavu vo výške 30%.

3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „denim-30t” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Turn on the school -30%”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Turn on the school -30%”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  12.08.2022  až  31.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty označené logom „Kód: LEMON30”

2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu 30% na neprecenené produtky označené logom „Kód: LEMON30”.

3. Zľava sa v košíku uplatní a odpočíta vpísaním a potvrdením kódu „Kód: LEMON30” do okienka zľavového kódu v košíku.

4. Precenené produkty a produkty iných výrobcov (nie sú ozančené logom „LEMON30”) sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.     

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Tretí pár poonožiek za 1€”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Tretí pár ponožiek za 1€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  28.07.2022  až  31.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na ponožky označené logom „TRETÍ ZA 1€”

2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri kúpe aspoň 3 párov ponožiek označených podľa bodu 1  získať tretí, najlacnejší pár za 1€.

3. Zľava priznávaná podľa týchto podmienok sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „TRETÍ A 1€” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ MIX&MATCH na súpravu pri kúpe 2 ks”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „MIX&MATCH -20% na súpravu pri kúpe 2 ks”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  28.07.2022  až  31.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené produkty z kolekcie EVERYDAY označené logom „EXTRA20”

2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20% , ktorá bude odpočítana z aktuálnej ceny platnej v čase trvania akcie pri kúpe 2 ks.

3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Do dažďa-20%”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Do dažďa -20%”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  28.07.2022  až  31.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené gumáky, dáždniky a pršiplášte označené logom „EXTRA20”

2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20% pri nákupe produktov definovaných v bode 1.

3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ -20% na neprecenené plavky”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „-20% na neprecenené plavky”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 25.07.2022 až 15.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené plavky označené logom „EXTRA20”

2. Akcia umožňuje zákazníkovi záskať zľavu vo výške 20% na produkty definované v bode 1.

3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ Extra 15% k Final Sale”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Extra 15% k Final Sale”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 21.07.2022 až 07.08.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na precenené produkty označené logom „EXTRA15”

2. Pri nákupe minimálne troch takto ozančených produktov akcia umožňuje zákaznikovi získať ďalšiu zľavu vo výške 15%.

3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „EXTRA15” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Body pre najmenších. Tretí produkt za 1€”

Základné ustanovenia.

1. Akcia „Body pre najmenších. Tretí produkt za 1€””je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2

2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.

3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  14.07.2021  až  31.07.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené body označené lotom „TRETÍ ZA 1€”

2. Pri nákupe troch kusov akcia umožňuje zákaznikovi získať tretie, najlacnejšie neprecenené body za 1€.

3. Zľava sa odpočíta autoamticky v košíku.

4. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „-TRETÍ ZA 1€” sú z akcie vylúčené.

5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           

7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.

9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

                       

Akcia  „Nakupuješ – získavaš”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Nakupuješ - získavaš”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni  09.06.2021  až  22.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom „DO -30%”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20% alebo 30%, v závislosti na celkovej výške nýkupu tovaruov značky COCCDORILLO, podľa nasledovných kritérii:

  -20% pri nákupe v hodnote min. 65€

  -30% pri nákupe v hodnote min. 85€

 3. Zľava sa uplatní automaticky v košíku.
 4. Produkty neoznačené logom „Do -30%” sú z akcie vylúčené. 
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.           
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ -20% na nákupy za min. 50€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-20% na nákupy za min. 50€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 25.05.2021 až  01.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom EXTRA20.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe v hodnote minimálne 50€.získať zľavu vo výške 20% na produkty označené logom EXTRA20,
 3. Zľava sa uplatní automaticky v košíku.
 4. Produkty neoznačené logom EXTRA20 sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Bielizeň novorodenca -50% na druhý kus”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Bielizeň novorodenca -50% na druhý kus”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 06.05.2021 až  24.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na sortiment tovaru ozančený  logom -50% na druhý” dostupný na e-shope.
 1. Prinákupe dvoch označených kusov akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 50% ma na druhý, lacnejší produtk.
 2. Zľava sa odpočíta autoamticky v košíku.
 3. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „-50% na druhý” sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 6. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 7. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 8. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 9. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Nákupná horúčka”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Nákupná horúčka”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 21.04.2022 až  24.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty dostupné na e-shope.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať na neprecenené produtky zľavu vo výške 20%. Produkty sú označené logom EXTRA20.
 3. Ostatné produkty sú z akcie vylúčené.
 4. Zľavu je možné v aktivovať využitím zľavového kódu „SPRING20”.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu. Zľavový kód je nutné zadať v nákupnom košíku v procese objednávania.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.                

 

Akcia  „ Čas na jarné nákup -20% pri nákupe za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Čas na jarné nákupy -20% pri nákupe za min. 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 07.04.2022 – 19.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ -15% na posledné kusy z výpredaja”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-15% na posledné kusy z výpredaja”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 30.03.2022-06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom EXTRA15.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.
 4. Produkty neoznačené logom EXTRA15 sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.                

 

Akcia „ Doplň si skriňu novými tričkami! Tretí produkt za 1€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Doplň si skriňu novými tričkami! Tretí produkt za 1€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 28.03.2022 do 06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produtky z kolekice EVERYDAY, označené logom „TRETÍ ZA 1€”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri kúpe troch tričiek z kolekcie EVERYDAS získať treti, najlacniejší produkt (tričko) za 1€.
 3. Zľava priznávaná podľa týchto pravidiel sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Produkty neoznačené lohom „TRETÍ ZA 1€” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.          

 

Akcia „ Jarná výbavička pre najmenších -20% na vybrané produkty z bielizne”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Jarná výbavička pre najmenších -20% na vybrané produkty z bielizne”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 28.03.2022 do 06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produtky z bielizne, označené ačené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zňľavu na produtky definované v bode 1.
 3. Zľava priznávaná podľa týchto pravidiel sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Produkty neoznačené lohom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Vynovujeme šatník -20% pri nákupe za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-Vynovujeme šatník -20% pri nákupe za min. 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 25.03.2022 - 27.03.2022

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

                       

Akcia  „ -20% na nákup za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-20% na nákup za min 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na deň 21.03.2022

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „MIX&MATCH -20% NA KOLEKCIE EVERYDAY PRI KÚPE 2 KUSOV.

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „MIX&MATCH -20% na klekcie Everyday pri kúpe 2 kusov” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 11.03.2022 do 20.03.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty COCCODRILLO z kolekcie EVERYDAY označené logom „EXTRA 20%”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20%, ktorá bude priznaná pri kúpe min. 2 kusov produktov zahrnutých v akciíí.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky. Zľavu je možné uplantiť opakovanie, podmienkou je nákup párneho počtu produktov spadajúcich do akcie (ozančených logom EXTRA20%).
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20%” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ 2+1 k výpredaju FINAL SALE”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „2+1 k výpredaju FINAL SALE”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 01.03.2022 do 07.03.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené bundy a vesty označené logom „TRETÍ ZA 1€”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať tretí, najlacnejší produkt za 1€, podmienkou je nákup troch produktov z označených é logom „TRETÍ ZA 1€.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „TRETÍ ZA 1€” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ 15% na bundy a vesty z novej kolekice”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „15% na bundy a vesty novej kolekcie”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na deň 24.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené bundy a vesty označené logom „EXTRA15%”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA15” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ Extra -15% na všetko z výpredaja”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Extra -15% na všetko z výpredaja”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 12.02.2022-14.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na precenené produtky..
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku po vpísaní a potvrdení kódu EXTRA15.
 4. Precenené produkty sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ EVERYDAY 1+1 20% milujeme súpravy”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „EVERYDAY 1+1 20% milujeme súpravy”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 10.02.2022-28.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty z kolekcie EVERYDAY (EVB, EVG) označené logom „-20% NA DRUHÝ”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe min. dvoch produktov získať dodatočnú zľavu vo výške 20% ma druhý, lacnejší produkt.
 3. Zľava sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Precenené produkty a produkty neoznačené logom „-20% NA DRUHÝ” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.      

 

Akcia „ EVERYDAY 1+1 20% na ponožky”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „EVERYDAY 1+1 20% na ponožky”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 10.02.2022-21.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené ponožky označené logom „-20% NA DRUHÝ”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe min. dvoch produktov získať dodatočnú zľavu vo výške 20% ma druhý, lacnejší produkt.
 3. Zľava sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Ponožky neoznačené logom „-20% NA DRUHÝ” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

                  

Akcia „ Ďalších -15% na vybrabé modely”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Ďalších -15% na vybrabé modely”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 05.02.2022-09.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom „EXTRA 15%”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške % z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku po vpísaní a potvrdení kódu EXTRA15.
 4. Precenené produkty a produkty neoznačené logom „EXTRA 15%” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ -20% na nákupy za min. 50€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-20% na nákupy za min. 50€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 25.05.2021 až  01.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom EXTRA20.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe v hodnote minimálne 50€.získať zľavu vo výške 20% na produkty označené logom EXTRA20,
 3. Zľava sa uplatní automaticky v košíku.
 4. Produkty neoznačené logom EXTRA20 sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Bielizeň novorodenca -50% na druhý kus”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Bielizeň novorodenca -50% na druhý kus”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 06.05.2021 až  24.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na sortiment tovaru ozančený  logom -50% na druhý” dostupný na e-shope.
 1. Prinákupe dvoch označených kusov akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 50% ma na druhý, lacnejší produtk.
 2. Zľava sa odpočíta autoamticky v košíku.
 3. Produkty, ktoré nie sú ozančené logom „-50% na druhý” sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 6. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 7. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 8. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 9. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Nákupná horúčka”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Nákupná horúčka”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 21.04.2022 až  24.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty dostupné na e-shope.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať na neprecenené produtky zľavu vo výške 20%. Produkty sú označené logom EXTRA20.
 3. Ostatné produkty sú z akcie vylúčené.
 4. Zľavu je možné v aktivovať využitím zľavového kódu „SPRING20”.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu. Zľavový kód je nutné zadať v nákupnom košíku v procese objednávania.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.                

 

Akcia  „ Čas na jarné nákup -20% pri nákupe za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Čas na jarné nákupy -20% pri nákupe za min. 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 07.04.2022 – 19.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ -15% na posledné kusy z výpredaja”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-15% na posledné kusy z výpredaja”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 30.03.2022-06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom EXTRA15.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.
 4. Produkty neoznačené logom EXTRA15 sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.                

 

Akcia „ Doplň si skriňu novými tričkami! Tretí produkt za 1€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Doplň si skriňu novými tričkami! Tretí produkt za 1€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 28.03.2022 do 06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produtky z kolekice EVERYDAY, označené logom „TRETÍ ZA 1€”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri kúpe troch tričiek z kolekcie EVERYDAS získať treti, najlacniejší produkt (tričko) za 1€.
 3. Zľava priznávaná podľa týchto pravidiel sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Produkty neoznačené lohom „TRETÍ ZA 1€” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.          

 

Akcia „ Jarná výbavička pre najmenších -20% na vybrané produkty z bielizne”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Jarná výbavička pre najmenších -20% na vybrané produkty z bielizne”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 28.03.2022 do 06.04.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produtky z bielizne, označené ačené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zňľavu na produtky definované v bode 1.
 3. Zľava priznávaná podľa týchto pravidiel sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Produkty neoznačené lohom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ Vynovujeme šatník -20% pri nákupe za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-Vynovujeme šatník -20% pri nákupe za min. 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na dni 25.03.2022 - 27.03.2022

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

                       

Akcia  „ -20% na nákup za min. 45€”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-20% na nákup za min 45€”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na deň 21.03.2022

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené prdoukty označené logom „EXTRA20”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať pri nákupe v hodnote aspoň 45€ zľavu vo výške 20% na produkty označené logom „EXTRA20”.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „MIX&MATCH -20% NA KOLEKCIE EVERYDAY PRI KÚPE 2 KUSOV.

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „MIX&MATCH -20% na klekcie Everyday pri kúpe 2 kusov” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 11.03.2022 do 20.03.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty COCCODRILLO z kolekcie EVERYDAY označené logom „EXTRA 20%”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20%, ktorá bude priznaná pri kúpe min. 2 kusov produktov zahrnutých v akciíí.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky. Zľavu je možné uplantiť opakovanie, podmienkou je nákup párneho počtu produktov spadajúcich do akcie (ozančených logom EXTRA20%).
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA20%” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ 2+1 k výpredaju FINAL SALE”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „2+1 k výpredaju FINAL SALE”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 01.03.2022 do 07.03.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené bundy a vesty označené logom „TRETÍ ZA 1€”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať tretí, najlacnejší produkt za 1€, podmienkou je nákup troch produktov z označených é logom „TRETÍ ZA 1€.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „TRETÍ ZA 1€” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia  „ 15% na bundy a vesty z novej kolekice”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „15% na bundy a vesty novej kolekcie”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to na deň 24.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené bundy a vesty označené logom „EXTRA15%”
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku automaticky.
 4. Produkty neoznačené logom „EXTRA15” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ Extra -15% na všetko z výpredaja”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Extra -15% na všetko z výpredaja”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 12.02.2022-14.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na precenené produtky..
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške 15% z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku po vpísaní a potvrdení kódu EXTRA15.
 4. Precenené produkty sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „ EVERYDAY 1+1 20% milujeme súpravy”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „EVERYDAY 1+1 20% milujeme súpravy”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 10.02.2022-28.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty z kolekcie EVERYDAY (EVB, EVG) označené logom „-20% NA DRUHÝ”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe min. dvoch produktov získať dodatočnú zľavu vo výške 20% ma druhý, lacnejší produkt.
 3. Zľava sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Precenené produkty a produkty neoznačené logom „-20% NA DRUHÝ” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.      

 

Akcia „ EVERYDAY 1+1 20% na ponožky”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „EVERYDAY 1+1 20% na ponožky”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 10.02.2022-21.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené ponožky označené logom „-20% NA DRUHÝ”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi pri nákupe min. dvoch produktov získať dodatočnú zľavu vo výške 20% ma druhý, lacnejší produkt.
 3. Zľava sa automaticky odpočíta v košíku.
 4. Ponožky neoznačené logom „-20% NA DRUHÝ” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

                  

Akcia „ Ďalších -15% na vybrabé modely”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Ďalších -15% na vybrabé modely”je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 05.02.2022-09.02.2022.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty označené logom „EXTRA 15%”.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať dodatočnú zľavu vo výške % z ceny platnej v čase platnosti akcie.
 3. Zľava sa odpočíta v košíku po vpísaní a potvrdení kódu EXTRA15.
 4. Precenené produkty a produkty neoznačené logom „EXTRA 15%” sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bodoch 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. Internetový obchod vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.