Prihlás sa na odber noviniek a získaj zľavu 10% Prihlás sa >>

ŘÁD AKCE 

Základní ustanovení „ Slevové dny-20% na nepřeceněné výrobky”

 1. Organizátorem Akce „ Slevové dny-20% na nepřeceněné výrobky””je CDRL S.A. se sídlem v Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Akce probíhá v internetovém obchodě cz.coccodrillo.eu.
 3. Akce probíhá v termínu 16-19.09.2021

Podmínky a pravidla účasti v akci

 1. Akce se vztahuje na nepřeceněné zboží
 2. Akce umožňuje zákazíkům získát dodatečnou slevu 20% na nepřeceněné výrobky
 3. Poskytnutá sleva se automaticky započítá v košíku
 4. Akce se nevztahuje na zboží jiných výrobců a zlevněné zboží (přeceněné).
 5. Sleva musí být použitá v době nákupu
 6. Zboží zakoupené v Akci podléhá výměnám a vratkám v souladu s Řádem Výměn a Vratek, který je dostupný na internetové stránce cz.coccodrillo.eu. shodně s body 7 a 8 uvedených níže.
 7. V případě vrácení peněz za zboží, na které byla udělená sleva s souladu s výše uvedeným, Zákazník má nárok na vrácení částky, kterou ve skutečností uhradil.
 8. Slevu přiznává zaměstnanec Servisu Coccodrillo po zjíštění, že byly splněny všechny formální podmínky.
 9. Akce se neslučuje s jinými akcemi
 10. Každý, kdo se akce zúčastní tímto potvrzuje, že se seznámil s řádem akce a nemá žádné námitky.Využití akce rovná se akceptaci jejího řádu
 11. Konečná ustanovení
 12. Účast v akci znamená vyslovení souhlasu s podmínkami akce, které jsou dány tímto řádem
 13. Ve věcech, které nejsou předmětem tohoto řádu se použije patřičné ustanovení Občanského zákoníku. Všechny spory, které vzniknou z titulu plnění závazků z této akce budou řešeny přislušným obecným soudem.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto předpisů ze závážných důvodů a to zejména technických a organizačních..

 

 

 

Akcia „Víkend zliav -20% na neprecenené produkty”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „-Víkend zliav -20% na neprecenené produkty” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 09.09.2021.do 12.09.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Do akcie sú zahrnuté neprecenené produkty.
 2. Akcia umožňuje získať zákazníkovi dodatočnú zľavú vo výške 20% na neprecenené produkty označené bannerom „Novinky”.
 3. Zľava sa atuomaticky odpočíta v košíku.
 4. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „-30% na druhý produkt”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Akcia -30% na druhý produkt” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 06.09.2021 do 19.09.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa týka produktov označených „-30% na druhý produkt” nachádzajúcich sa na eshope.
 2. Pri nákupe aspoň dvoch označených produktov akcia umožnňuje zákazníkovi získať ďalšiu zľavu vo výške 30% nadruhý, lacnejší produkt.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa priznáva z aktuálne platných cien a uplatní sa automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia produktov, na ktoré bola priznaná zľava na základe tejto akcie, zákazník súhlasí s prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „2+1 za 1€ “

Základné ustanovenia

 1. Akcia „2+1 za 1€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, Kwiatowa 2.
 2. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO, a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, til 31.08. valid 09.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý v čase trvania akcie zakúpi 3 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať tretí, najlacnejší kus za 1€.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené produkty nachádzajúce sa na predajni.
 3. Zľava sa počíta z cien aktuálne platných na predajni.
 4. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO za dodržania podmienok definovaných v bode 6 a 7.
 6. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 7. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Akcia sa týka tovaru vo výpredaji.
 11. Akcia sa zlučuje s vernostným programom.
 12. Každý záka zník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

Akcia „-Denim je stále v móde do -30% ”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Denim je stále v móde -30%” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 12.08.2021 do 31.08.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa týka produktov označených „EXTRA 30%” nachádzajúcich sa na eshope.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 30% na produkty označené EXTRA 30%.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa priznáva z aktuálne platných cien a uplatní sa automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia produktov, na ktoré bola priznaná zľava na základe tejto akcie, zákazník súhlasí s prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.Akcia „Buď pripravený na prvé zvonenie  -30% ”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Buď pripravený na prvé zvonenie -30%” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 12.08.2021 do 31.08.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa týka produktov označených „EXTRA 30%” nachádzajúcich sa na eshope.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 30% na produkty označené EXTRA 30%.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa priznáva z aktuálne platných cien a uplatní sa automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia produktov, na ktoré bola priznaná zľava na základe tejto akcie, zákazník súhlasí s prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.Akcia „-30% na druhý produkt”

Základné ustanovenia.

 1. Akcia „Akcia -30% na druhý produkt” je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2
 2. Akcia platí na internetovom obchode http://sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničená, a to od 12.08.2021 do 31.08.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa týka produktov označených „-30% na druhý produkt” nachádzajúcich sa na eshope.
 2. Pri nákupe aspoň dvoch produktov akcia umožnňuje zákazníkovi získať ďalšiu zľavu vo výške 30% na lacnejší produkt.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa priznáva z aktuálne platných cien a uplatní sa automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia produktov, na ktoré bola priznaná zľava na základe tejto akcie, zákazník súhlasí s prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia.

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.PODMIENKY AKCIE
„Leto do -40%

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Leto do -40%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Leto do -40%“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to  od 17.06.2021 do 27.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 15%, 20%, 30% alebo 40%, v závislosti na celkovej hodnote produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje, podľa nasledovných kritérii:
 2. -15% pri nákupe za minimálne 35€
 3. -20% pri nákupe za minimálne 45€
 4. -30% pri nákupe za minimálne 75€
 5. -40% pri nákupe za minimálne 90€
 6. Akcia sa týka výhradne nepreceneného sortimentu.
 7. Precenené produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 8. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa priznáva z aktuálne platných cien a uplatní sa automaticky v košíku.
 9. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 10. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 11. V prípade vrátenia produktov, na ktoré bola priznaná zľava na základe tejto akcie, zákazník súhlasí s prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 12. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 13. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 14. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 15. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE Džínsové dni -20%

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Džínsové dni -20%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Džínsové dni -20%“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 03.06.2021 do 10.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na produkty dostupné pod linkom https://sk.coccodrillo.eu/denim.html
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 20% na produkty definované v bode 1.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predávajúci vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie. 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE Deň Detí do -30%

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Deň detí do -30%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Deň detí do -30%“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 31.05.2021 do 02.06.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia umožňuje kupujúcemu získať zľavu 10%, 20%, alebo 30% v závislosti na celkovej hodnote nakúpených produktov, na ktoré sa vzťahuje táto akcia. Výška zľavy sa radi nasledovnými podmienkami:
 2. -10% pri nákupe v hodnote minimálne 20€
 3. -20% pri nákupe v hodnote minimálne 45€
 4. -30% pri nákupe v hodnote minimálne 65€
 5. Zľava a obrat sa týkajú výhradne neprecenených produktov
 6. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 7. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 8. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 9. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 10. V prípade vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 11. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predávajúci vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 12. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 13. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 14. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Happy Weekend -20%

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Happy Weekend -20%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je ohraničený , a to  05.2021-.30.052021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené produkty
 2. Každý zákazník má možnosť získať zľavu vo výške 20% na sortiment definovaný v bode 1.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE -20% na novinky

Základné ustanovenia

 1. Akcia „-20% na novinky“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „-20% na novinky“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to 26.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na nový tovar zo sezóny WC1.
 2. Každý zákazník má možnosť získať zľavu vo výške 20% na sortiment definovaný v bode 1.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Šťastný víkend -10% k Special Offer“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Šťastný víkend -10% k Special Offer“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Šťastný víkend -10% k Special Offer“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to  od 15.05.2021 od 15:00 hod do 17.05.2021, do 10:00 hod. 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na produkty spadajúce pod „Special offer“, nachádzajúce sa na e-shope.
 2. Akcia umožňuje zákazníkovi získať zľavu vo výške 10%ˇna produkty z ponuky „Special offer“
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predávajúci vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Elegantné štylizácie -15% na neprecenené produkty pri nákupe za min. 30 €“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Elegantné štylizácie -15% na neprecenené produkty pri nákupe za min. .....€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Elegantné štylizácie -15% na neprecenené produkty pri nákupe za min. .....€“ .
 3. Akcia je realizovaná na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania je ohraničená a a trvá od 05.2021 do 19.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje na neprecenené produkty z kolekcie ELEGANT.
 2. Ak zákazník nakúpi na neprecenené produkty z kolekcie ELEGANT v minimálnej hodnote .....€, má možnosť získať zľavu 15%.
 3. Zľava sa odpočíta automaticky v košíku.
 4. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie automaticky priznáva servis Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE Tretí produkt za 1€ (Všetky body a dupačky)

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Tretí produkt za 1€ (Všetky body a dupačky)“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Tretí produkt za 1€ (Všetky body a dupačky)“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 04.05.2021 do 09.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na body a dupačky.
 2. Každý zákazník má možnosť nakúpiť tretí, najlacnejší produkt za 1€.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. Pre prípad čiastočného odstúpenia od zmluvy (vrátenia časti objednávky) zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE Tretie tričko za 1€

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Tretie tričko za 1€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Tretie tričko za 1€“.
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to  od 04.05.2021 do 09.05.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na tričká
 2. Každý zákazník má možnosť nakúpiť tretí, najlacnejší produkt za 1€.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava priznávaná podľa pravidiel tejto akcie sa uplatní automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. Pre prípad čiastočného odstúpenia od zmluvy (vrátenia časti objednávky) zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „ŠŤASTNÝ PIATOK -20%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „ŠŤASTNÝ PIATOK -20%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „ŠŤASTNÝ PIATOK -20%“
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to na deň 04.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na neprecenené produkty nachádzajúce sa na e-shope.
 2. Každý zákazník má možnosť nakúpiť neprecenené produkty so zľavou vo výške 20%.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 20% sa priznáva automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „V máji aktívne -20%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Extra -V máji aktívne -20%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „V máji aktívne -20%“
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 04.2021 do 29.04.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia sa vzťahuje výhradne na produkty z kolekcie Active.
 2. Každý zákazník má možnosť nakúpiť tovar z kolekcií ACTIVE so zľavou vo výške 20% (označené Active -20%)
 3. Akcia sa vzťahuje na sortiment označený logom „EXTRA 10%“
 4. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 5. Zľava 20% sa priznáva automaticky v košíku.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Extra -10% k výpredaju

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Extra -10% k výpredaju“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „-Extra -10% k výpredaju“
 3. Akcia platí  na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je ohraničený , a to od 04.2021 do 18.04.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 10%
 2. Akcia sa vzťahuje na sortiment označený logom „EXTRA 10%“
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 10% sa priznáva automaticky v košíku.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha vráteniu podľa Podmienok vrátenia tovaru dostupných na stránke sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva servisné centrum Coccodrillo.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.