Podmienky akcií na e-shope

PODMIENKY AKCIE „Vianočné MEGA rabaty “

PODMIENKY AKCIE „1+1 -50%“

PODMIENKY AKCIE „Jarných -15% “

PODMIENKY AKCIE „-25% na neprecenené produkty“

PODMIENKY AKCIE "Viac za menej"

PODMIENKY AKCIE „15% extra zľava“

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -30%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „1+1 -30%“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 09.2020 do 04.10.2020.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi minimálne 2 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 30% na druhý, lacnejší produkt.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené aj neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni, okrem produktov zo sezóny Z20.
 3. Zľava 30% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 4. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 6 a 7.
 6. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 7. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „15% extra zľava“

 Základné ustanovenia

 1. Akcia „15% extra zľava“  je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „15% extra zľava “
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO. a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 08. do 06.09.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 

 1. Každý zákazník, ktorý v čase trvania akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v hodnote minimálne 35 EUR, má možnosť získať extra zľavu vo výške 15%.
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov zo sezóny jeseň/zima 2020 (Z20). Produkty je možné mixovať.
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 15% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa zlučuje s výpredajom.
 12. Akcia neplatí v predajniach COCCODRILLO s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE "Viac za menej"

Základné ustanovenia

 1. Akcia „-Viac za menej“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.

 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Viac za menej “

 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.

 4. Doba trvania akcie je od 18.05.2020 do 01.06.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať až do 40%.

 2. Akcia sa vzťahuje na všetky neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.

 3. Výška zľavy je priznávaná na základe nasledovných kritérií:

  1. pri nákupe v hodnote minimálne 35EUR – zľava 20%

  2. pri nákupe v hodnote minimálne 45EUR– zľava 25%

  3. pri nákupe v hodnote minimálne 70EUR– zľava 30%

  4. pri nákupe v hodnote minimálne 90EUR– zľava 40%

 4. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.

 5. Zľava 20%, 25%, 30% alebo 40% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.

 6. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

 7. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 8 a 9.

 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

 9. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.

 10. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.

 11. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.

 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „-25% na neprecenené produkty“
Základné ustanovenia
1. Akcia „-25% na neprecenené produkty“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2. 
2. Akcia je realizovaná pod názvom „-25% na neprecenené produkty“
3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
4. Doba trvania akcie je od 24.04.2020 do 17.05.2020.
 
Podmienky a pravidlá akcie
 
1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 25%.
2. Akcia sa vzťahuje na všetky neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.  
3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov. 
4. Zľava 25% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.  
5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu. 
6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.  
8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.  
9. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený. 
10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami. 
11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom. 
12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie. 
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami. 
2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „Jarných -15% “

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Jarných -15%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je od 13.03.2020 do 15.03.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 15%.
 2. Akcia sa vzťahuje na neprecenený tovar značky COCCODRILLO zo sezóny Jar/Leto 2020 (W20).
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 15% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia alebo výmeny produktov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a zásadne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „Vianočné MEGA rabaty “

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Vianočné MEGA rabaty“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia platí v sieti kamenných predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je od 09.12.2019 do 24.12.2019.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť využiť zľavu vo výške od 10% do 40%.
 2. Podmienky akcie umožňujú zákazníkovi získať zľavu vo výške 10%, 20%, 30% alebo 40% v závislosti od celkovej hodnoty nákupu produktov značky COCCODRILLO, podľa nasledovných podmienok:

-10% - za nákup za minimum 25 €

-20% - za nákup za minimum 45 €

-25% - za nákup za minimum 60 €

-30% - za nákup za minimum 70 €

-40% - za nákup zam inimum 90 €

3. Zľava 10%, 20%, 30% alebo 40% sa priznáva podľa cien aktuálne platných na predajni.

4. Akcia sa vzťahuje na nezľavnený tovar značky COCCODRILLO zo sezóny Z19.

5. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.

6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.

7. Pre prípad vrátenia alebo výmeny produktov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a zásadne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar zaplatil pri nákupe.

8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.

9. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.

10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.

12. Akcia sa nezlučuje s vernsotným porgramom.

13. Podmienky akcie sú dostupné na predajni alebo na internetovej stránke sk.coccdrillo.eu.

14. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

PODMIENKY AKCIE „1+1 -50%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -50%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.

 2. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.

 3. Doba trvania akcie je od 03.12.2019 do 08.12.2019.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v množstve aspoň 2 ks, má možnosť získať zľavu 50% na druhý, lacnejší kus.

 2. Akcia sa vzťahuje na nezľavnený tovar značky COCCODRILLO zo sezóny Z19.

 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.

 4. Zľava 50% sa priznáva podľa cien aktuálne platných na predajni. 

 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.

 7. Pre prípad vrátenia alebo výmeny produktov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a zásadne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar zaplatil pri nákupe. 

 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy. 

 9. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.

 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.

 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

PODMIENKY AKCIE „2 kusy -20%, 3 kusy -30%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „2 kusy -20%, 3 kusy -30%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2, v predajni COCCODRILLO OC Šafrán, Námestie slobody 20, 971 01  Prievidza.
 2. Názov akcie je  „2 kusy -20%, 3 kusy -30%“.
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode.
 4. Doba trvania akcie je od 10.04.2019-31.12.2019

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Akcia  „2 kusy -20%, 3 kusy -30%“ umožňuje zákazníkovi pri kúpe dvoch kusov oblečenia z toho istého sortimentu  získať zľavu 20%, pri kúpe 3 kusov z toho istého sortimentu  oblečenia získať zľavu 30%.
 2. Akcia sa týka kategórie sortimentu:
  • Ponožky
  • Podkolienky
  • Overal bez rukávov
  • Nohavičky/slipy/boxerky
  • Nátelník
  • Body
  • Komplety
  • Pyžamo
  • Rukavičky
  • Čiapky
 3. Do akcie je zaradený sortiment kojeneckej rady UNDERWEAR a spodného prádla v pôvodnej aj v zľavnenej cene.  Akcia sa vzťahuje iba na ponožky a podkolienky v pôvodnej, nezľavnenej cene.
 4. Ostatný sortiment je z akcie vylúčený.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO OC Šafrán a za podmienok stanovených v bode 6 a 7.
 6. V prípade vrátenia tovaru, na ktorý sa akcia vzťahuje, predajca vracia zákazníkovi iba tú čiastku, ktorú zákazník za tovar zaplatil pri nákupe.
 7. V prípade vrátenia tovaru zákazník súhlasí s tým, že predajca prehodnotí pridelenie zľavy.
 8. Zľavu priznáva pracovník po splnení podmienok v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami.
 10. Akcia sa nezlučuje s vernostným programom.
 11. Akcia nie je platná v outletových  predajniach.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že súhlasí s podmienkami tejto akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO.

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------