Platba vopred platobnými kartami od TATRA BANKY dočasne nie je možná.

Podmienky akcií na e-shope

 

PODMIENKY AKCIE „Winter deals - 20% na bundy a svetre“

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

PODMIENKY AKCIE „Winter deals - 20% na zimný sortiment“

PODMIENKY AKCIE „2+1 za 0,20€“

PODMIENKY AKCIE „Posledné dni -15% na nákupy za min.20€“

 

 

PODMIENKY AKCIE „Posledné dni -15% na nákupy za min.20€“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Posledné dni - -15% na nákupy za min. 20€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Posledné dni - -15% na nákupy za min. 20€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 26.02.2021 do 07.03.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi produkty značky Coccodrillov minimálnej hodnote 20€, má možnosť získať zľavu vo výške 15%
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov sezón W20 a WC1. Produkty je možné kombinovať.
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa vzťahuje na výpredaj.
 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „2+1 za 0,20€“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „2+1 ZA 0,20€“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „2+1 za 0,20€%“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 15.02.2021 do 28.02.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi 3 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať3, najlacnejľí, za 0,20€.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov sezón W20 a WC1. Produkty je možné kombinovať.
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava je uplatnená podľa cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „Winter deals - 20% na zimný sortiment“

 Základné ustanovenia

 1. Akcia „Winter deals -20% na zimný sortiment“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Winter deals -20% na zimný sortiment“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO. a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 02.2021. do 14.02.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, mám možnosť získať zľavu vo výške 20%.
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené bundy, kabáty, plášte, kombinézy, čiapky, šále, rukavice, otepľovačky, šatky, kožúšky a zimné vaky.
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 20% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia neplatí v predajniach COCCODRILLO s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -30%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „1+1 -30%“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 02.2021 do 14.02.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi minimálne 2 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 30% na druhý, lacnejší produkt.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené produkty značky COCCODRILLO.
 3. Ostatné produkty Coccodrillo a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 30% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 6 a 7.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

PODMIENKY AKCIE „Winter deals - 20% na bundy a svetre“

 Základné ustanovenia

 1. Akcia „Winter deals -20% na budny a svetre“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Winter deals -20% na bundy a svetre “
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO. a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 02.2021. do 07.02.2021.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, mám možnosť získať zľavu vo výške 20%.
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené bundy, kabáty, plášte a svetre značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava20% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nezlučuje s výpredajom.
 12. Akcia neplatí v predajniach COCCODRILLO s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.