Podmienky akcií na e-shope

 

PODMIENKY AKCIE „Jarných -15% “

PODMIENKY AKCIE „-25% na neprecenené produkty“

PODMIENKY AKCIE "Viac za menej"

PODMIENKY AKCIE „15% extra zľava“

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

PODMIENKY AKCIE „Víkend so zľavou “

PODMIENKY AKCIE „1+1 -20%“

PODMIENKY AKCIE „Viac za menej“

PODMIENKY AKCIE „1+ 1 -50%“

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „1+ 1 -50%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -50%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „1+1 -50%€“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO.
 4. Doba trvania akcie je od 12.2020 do 13.11.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania akcie zakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v množstve minimálne 2 ks, má možnosť získať 50% zľavu na druhý, lacnejší produkt.
 2. Akcia sa vzťahuje na celý sortiment produktov značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 50% sa priznávaná na základe týchto podmienok akcie sa počíta z ceny aktuálne platnej na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „Viac za menej“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Viac za menej“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Viac za menej“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO.
 4. Doba trvania akcie je od 11.2020 do 30.11.2020.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania akcie zakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu až 40%.
 2. Akcia sa vzťahuje na neprecenený sortiment produktov značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.
 3. Výška zľavy je priznávaná podľa nasledovných kritérií:
 • Nákup nad 90 euro – zľava 40%
 • Nákup nad 70 euro – zľava 30%
 • Nákup nad 45 euro – zľava 20%
 • Nákup nad 30 euro – zľava 15%
 1. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 2. Zľava 40% , 30%, 20% alebo 15% sa počíta z cien aktuálne platných na predajni.
 3. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 4. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 8 a 9.
 5. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 6. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 7. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 8. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 9. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 10. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „1+1 -20%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -20%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „1+1 -20%“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO.
 4. Doba trvania akcie je od 11.2020 do 15.11.2020.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi minimálne 2 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 20% na druhý, lacnejší produkt.
 2. Akcia sa vzťahuje na celý precenený sortiment produktov značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.
 3. Ostatné produkty a produkty iných výrobcov sú z akcie vylúčené.
 4. Zľava 20% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „Víkend so zľavou “

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Víkend so zľavou“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Víkend so zľavou“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 09.2020 do 27.09.2020.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 10%.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky produkty značky COCCODRILLO zo sezóny Z20.
 3. Ostatný sortiment je z akcie vylúčený.
 4. Zľava10% priznávaná v rámci akcie sa počíta z ceny platnej na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „1+1 -30%“

Základné ustanovenia

 1. Akcia „1+1 -30%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „1+1 -30%“
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 09.2020 do 04.10.2020.

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie kúpi minimálne 2 produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 30% na druhý, lacnejší produkt.
 2. Akcia sa vzťahuje na všetky precenené aj neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni, okrem produktov zo sezóny Z20.
 3. Zľava 30% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 4. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 5. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 6 a 7.
 6. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 7. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 8. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 9. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 10. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 11. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

 

PODMIENKY AKCIE „15% extra zľava“

 Základné ustanovenia

 1. Akcia „15% extra zľava“  je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je realizovaná pod názvom „15% extra zľava “
 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO. a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 4. Doba trvania akcie je od 08. do 06.09.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 

 1. Každý zákazník, ktorý v čase trvania akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo v hodnote minimálne 35 EUR, má možnosť získať extra zľavu vo výške 15%.
 2. Akcia sa vzťahuje na precenené a neprecenené produkty značky COCCODRILLO, okrem produktov zo sezóny jeseň/zima 2020 (Z20). Produkty je možné mixovať.
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 15% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa zlučuje s výpredajom.
 12. Akcia neplatí v predajniach COCCODRILLO s outletovým tovarom.
 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE "Viac za menej"

Základné ustanovenia

 1. Akcia „-Viac za menej“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.

 2. Akcia je realizovaná pod názvom „Viac za menej “

 3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.

 4. Doba trvania akcie je od 18.05.2020 do 01.06.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať až do 40%.

 2. Akcia sa vzťahuje na všetky neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.

 3. Výška zľavy je priznávaná na základe nasledovných kritérií:

  1. pri nákupe v hodnote minimálne 35EUR – zľava 20%

  2. pri nákupe v hodnote minimálne 45EUR– zľava 25%

  3. pri nákupe v hodnote minimálne 70EUR– zľava 30%

  4. pri nákupe v hodnote minimálne 90EUR– zľava 40%

 4. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.

 5. Zľava 20%, 25%, 30% alebo 40% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.

 6. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.

 7. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 8 a 9.

 8. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.

 9. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.

 10. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.

 11. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.

 12. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.

 13. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.

 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „-25% na neprecenené produkty“
Základné ustanovenia
1. Akcia „-25% na neprecenené produkty“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2. 
2. Akcia je realizovaná pod názvom „-25% na neprecenené produkty“
3. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
4. Doba trvania akcie je od 24.04.2020 do 17.05.2020.
 
Podmienky a pravidlá akcie
 
1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 25%.
2. Akcia sa vzťahuje na všetky neprecenené produkty značky COCCODRILLO nachádzajúce sa na predajni.  
3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov. 
4. Zľava 25% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.  
5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu. 
6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
7. V prípade vrátenia tovaru/tovarov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a výhradne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.  
8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.  
9. Zľavu po splnení podmienok akcie  priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený. 
10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami. 
11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom. 
12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie. 
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami. 
2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.

 

 

PODMIENKY AKCIE „Jarných -15% “

Základné ustanovenia

 1. Akcia „Jarných -15%“ je organizovaná spoločnosťou CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia platí v sieti predajní COCCODRILLO a na internetovom obchode sk.coccodrillo.eu.
 3. Doba trvania akcie je od 13.03.2020 do 15.03.2020.

 

Podmienky a pravidlá akcie

 1. Každý zákazník, ktorý počas trvania Akcie nakúpi vybrané produkty značky Coccodrillo, má možnosť získať zľavu 15%.
 2. Akcia sa vzťahuje na neprecenený tovar značky COCCODRILLO zo sezóny Jar/Leto 2020 (W20).
 3. Z akcie je vylúčený ostatný sortiment tovaru značky COCCODRILLO ako aj tovar iných výrobcov.
 4. Zľava 15% sa priznáva z cien aktuálne platných na predajni.
 5. Zľava musí byť uplatnená v momente nákupu.
 6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmene tovaru dostupných v predajni COCCODRILLO/na e-shope sk.coccodrillo.eu za dodržania podmienok definovaných v bode 7 a 8.
 7. Pre prípad vrátenia alebo výmeny produktov, na ktoré bola priznaná zľava v súlade s týmito podmienkami, predajňa vracia iba a zásadne sumu, ktorú zákazník reálne za tovar pri nákupe zaplatil.
 8. Pre prípad výmeny alebo vrátenia tovaru zákazník súhlasí s novým prehodnotením účtenky a pridelenej zľavy.
 9. Zľavu po splnení podmienok akcie priznáva pracovník v predajni, v ktorej je tovar zakúpený.
 10. Akcia sa nezlučuje s inými súčasne prebiehajúcimi zľavami.
 11. Akcia sa nevzťahuje na predajne s outletovým tovarom.
 12. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že sa oboznámil s podmienakmi akcie a že s nimi súhlasí. Využitie akcie je považované za súhlas s podmienkami akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie. Ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO alebo na internetovej stránke sk.coccodrillo.eu.