Reklamácia

REKLAMÁCIE

Akékoľvek reklamácie týkajúce sa tovaru alebo plnenia kúpnej zmluvy, Klient môže predložiť
v akejkoľvek forme.

 

Odporúčame písomnú formu na adresu:

CDRL S.A.

ul. Kwiatowa 2

Pianowo

64-000 Kościan,

alebo e-mailom na adresu: [email protected].

 

Bezplatnú dopravu si objednáte na tomto odkaze:  return-my-parcel.com/DPD-SK/CDRL

Prosím, pre viac informácii ohľadne zaslania reklamovaného tovaru kliknite sem: sk.coccodrillo.eu/vratenie_reklamacia_faq#3

 

Pre správne preskúmanie reklamácie odporúčame vám použite náš formulár alebo na reklamácii uveďte nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, predmet reklamácie a číslo objednávky (ak je to možné) spolu s požiadavkou Klienta, všetky okolnosti popisujúce chybu, dátum zistenia chyby a ak je to možné aj fotografiu chyby (ak je reklamácia podaná prostredníctvom e-mailu).

 

Do 14 dní od dátumu žiadosti obsahujúcej reklamáciu sa vyjadrime voči vašej reklamácii.

 

Pokiaľ tovar je chybný, Klient môže:

 

  • predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nám podarí okamžite a bez zbytočných problémov pre klienta vymeniť chybný výrobok za bezchybný výrobok alebo chybu odstrániť.

 

Toto obmedzenie neplatí v prípade, ak výrobok už bol nami vymenený alebo opravovaný, alebo nesplnili sme povinnosť vymeniť výrobok za bezchybný výrobok alebo odstrániť chyby. Zákazník môže namiesto nami navrhnutého odstránenia chyby požiadať o výmenu tovaru za bezchybný tovar alebo namiesto výmeny tovaru požiadať o odstránenie chyby, pokiaľ nie je možné uviesť veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom alebo vyžaduje si to nadmerné náklady v porovnaní s nami navrhovanou metódou.

 

 

  • požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný tovar alebo odstrániť chyby. Sme povinní nahradiť chybný výrobok bezchybným výrobkom alebo odstrániť chybu v primeranom čase bez zbytočných nepríjemnosti pre Klienta.

 

Žiadosť klienta však môžeme odmietnuť, ak nie je možné uviesť výrobok do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom, alebo ak si to vyžaduje nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom uvedenia do súladu s kúpnou zmluvou. V tomto prípade budeme znášať náklady na opravu alebo výmenu.

 

 

Klient, ktorý uplatňuje práva vyplývajúce zo záruky, je povinný dodať chybnú vec na našu adresu, t.j. CDRL S.A., ul. Kwiatowa 2, Pianowo, 64-000 Kościan. V prípade klienta, ktorý je spotrebiteľom, budeme znášať náklady na doručenie. Reklamáciu by ste nám mali poslať späť na vlastné náklady. Patričná suma aám bude vrátená.

 

Sme zodpovední za záruku, ak fyzická chyba bude zistená pred uplynutím dvoch rokov od doručenia tovaru Klientovi.