Kontaktujte nás

PODMIENKY AKCIE „Výhodné nákupy pre zákazníkov s vernostnou kartou“

Základné ustanovenia

 1. Organizátorom akcie „Výhodné nákupy pre zákazníkov s vernostnou kartou“ je CDRL S.A. so sídlom v Kościan, Pianowo, ul. Kwiatowa 2.
 2. Akcia je propagovaná pod názvom „Výhodné nákupy pre zákazníkov s vernostnou kartou“.
 3. Akcia prebieha na internetovom obchode coccodrillo.eu
 4. Doba trvania akcie je od 09.04.2019-11.04.2019

 

Podmienky a pravidlá účasti v akcii

 

 1. Každý držiteľ vernostnej karty môže využiť zľavu 15% alebo 20% pri nákupe tovaru značky COCCODRILLO z vybranej kategórie bez cenového limitu.
 2. Akcia sa vzťahuje na
  1. Zľava 15% pri nákupe zľavneného tovaru sezón WL18, W17
  2. Zľava 20% pri nákupe nezľavneného tovaru sezóny W19
  3. Zľava sa poskytuje z aktuálne platnej ceny na e-shope.
  4. Akcia sa nevzťahuje na tovar iných výrobcov.
  5. Zľava musí byť využitá v momente nákupu.
  6. Tovar zakúpený v akcii podlieha výmene a vráteniu podľa Podmienok vrátenia alebo výmeny tovaru dostupných v predajniach COCCODRILLO a na internetovej stránke https://sk.coccodrillo.eu/regulamin-a a za podmienok stanovených v bode 7 a 8.
   1. V prípade vrátenia tovaru zákazník súhlasí s tým, že predávajúci prehodnotí pridelenie zľavy.
   2. V prípade vrátenia tovaru, na ktorý sa akcia vzťahuje, predávajúci vracia zákazníkovi iba tú čiastku, ktorú zákazník za tovar zaplatil pri nákupe.
   3. Zľavu priznáva pracovník predávajúceho po preverení, že boli splnené všetky formálne podmienky  akcie.
   4. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami.
   5. Akcia sa nezlučuje s vernostným programom.
   6. Každý zákazník, ktorý využil túto akciu, potrvdzuje, že súhlasí s podmienkami tejto akcie.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasť v akcií znamená vyslovenie súhlasu s podmienkami akcie, ktoré sú dané týmito podmienkami.
 2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto podmienok z dôležitých dôvodov. Zmena bude zakaždým prístupná v písomnej forme v predajni COCCODRILLO a na internetových stránkach https://sk.coccodrillo.eu.

 

Naši konzultanti sú vám k dispozícii
v dňoch po. - pia. 8:00 - 16:00

CDRL S.A.

Pianowo ul. Kwiatowa 2
64-000 Kościan

NIP 6981673166

REGON 302282051

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000392920, kapitał zakładowy 3.027.272 zł

e-mail: [email protected]