Vrátenia

VRÁTENIE TOVARU

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Klient, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, t.j. uskutočnil nákup v našom internetovom obchode, môže do 30 dní odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.

 

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

 

Toto vyhlásenie môže byť predložené napríklad písomne na túto adresu:

CDRL S.A.

ul. Kwiatowa 2

Pianowo

64-000 Kościan,

 

alebo e-mailom na adresu: [email protected].

 

Pre dodržanie termínu, postačí odoslať vyhlásenie pred jeho uplynutím.

Spotrebiteľ je povinný nám tovar vrátiť ihneď, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie termínu, postačí zaslať tovar na našu adresu pred uplynutím tohto termínu.

 

Sme povinní okamžite najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa
o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť mu všetky ním zrealizované platby. Môžeme však počkať s vrátením platieb prijatých od Spotrebiteľa do času, až dostaneme tovar späť alebo Spotrebiteľ predloží potvrdenie o zaslaní tovaru, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie tovaru.

 

Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné pre stanovenie povahy, vlastnosti a fungovania tovaru.

 

Spotrebiteľovi vrátime platbu rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ, neplatí to v prípade, ak spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý preňho nebude súvisieť so žiadnymi nákladmi.

 

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nepatrí zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti so zmluvami, v ktorých tovarom je vec dodaná v zapečatenom balení, ktorú nie je možné po otvorení balenia vrátiť kvôli ochrane zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po dodaní.

 

Odstúpenie od zmluvy – postup:

Objednané produkt (y) môžete vrátiť do 30 dní od prevzatia tovaru. Pamätajte o tom, že v jednom balení môžete späť zaslať produkty z niekoľkých objednávok.

 

V prípade, že objedaný tovar nespĺňa Vaše očakávania, môžete ho vrátiť do 30 dní odo dňa doručenia.

Výrobok je potrebné vrátiť internetovému obchodu podľa nasledujúcich pokynov:

   1. Vyplňte formulár o vrátení dostupný vo Vašom zákaznickom profile, alebo vytlačte a vyplňte prehlásenie o odstúpení od zmluvy dostupné na adrese: formulár
   2. Zabaľte tovar na vrátenie - môžete použiť obal, v ktorom ste dostali objednávku. Prosím, pripojte paragon (formát A4), čo značne uľahčí a urýchli realizáciu procesu vrátenia peňazí.
   3. Odošlite tovar na vlastné náklady kuriérskou službou na nižšie uvedenú adresu:

MIKOV s.r.o.

Predajňa COCCODRILLO

Námestie Slobody č. 7

971 01  PRIEVIDZA

Vrátenie nákladov: príslušná čiastka bude vyplatená na bankový účet alebo kartu použitú pri transakcii.

Zákazník si môže bezplatne objednať zvoz zásielky cez kuriérsku službu, ktorá vyzdvihne vracaný tovar. Kuriér vyzdvihne nasledujúci pracovný deň tovar na zadanej adrese. Tovar musí byť zabalený do nepriehľadného obalu a prichystaný k okamžitému vyzdvihnutiu.

Popis služby:

  1. Zákazník otvorí v prehliadači odkaz, vyplní formulár: potrebné informácie+ číslo objednávky.
  2. Po odoslaní vyplneného formulára zákazník dostane e-mail s potvrdením objednávky zvozu.
  3. V deň plánovaného zvozu dostane  zákazník e-mail s informáciou o plánovanom vyzdvihnutí zásielky.
  4. Štítky s adresami bude mať kuriér u seba.

Odkaz na službu:  https://rmp.dpdgroup.com/016/CDRLSK

 

Výmeny

Výmena tovaru zakúpeného v internetovom obchode spočíva v postupu vrátenia zakúpených výrobkov založení novej objednávky.

 

FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU